SEMINARIO DE AIKIDO Lima 2003
Masatake Fujita Shihan-8vo DAN. HOMBU DOJO-TOKYO

GALERÍA

       
       
       
       

VIDEOS