SEMINARIO DE AIKIDO Lima 2005
Masatake Fujita Shihan-8vo DAN. HOMBU DOJO-TOKYO

GALERÍA


SENSEI FUJITA EN LIMA


VIDEOS


SEMINARIO DE AIKIDO
Masatake Fujita Shihan